1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4,86 out of 5)
Loading...

Moldova, Republic of Numer kierunkowy 00373 wzg, +373 należy do Mołdawia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00373

  1. Numer kierunkowy 00373
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00373?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00373 i +373?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00373
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00373?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00373.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00373?

Numer kierunkowy 00373

Mołdawia posiada numer kierunkowy 00373 wzg. +373.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00373?

Z użyciem numeru kierunkowego 00373 wzg. +373 telefonuje się do Mołdawia.


Jaka jest różnica pomiędzy 00373 i +373?

Zarówno numer 00373, jak i +373 są powiązane do Mołdawia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Mołdawia tyko poprzez wybranie numeru 00373, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00373

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00373 nawiązuje się połączenie do Mołdawia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00373?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00373 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Mołdawia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00373.

Numer kierunkowy 00373 Mołdawia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00373?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00373 (Mołdawia) brzmi: "MD"