1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,65 out of 5)
Loading...

Lithuania Numer kierunkowy 00370 wzg, +370 należy na Litwa


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00370

  1. Numer kierunkowy 00370
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00370?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00370 i +370?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00370
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00370?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00370.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00370?

Numer kierunkowy 00370

Litwa posiada numer kierunkowy 00370 wzg. +370.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00370?

Z użyciem numeru kierunkowego 00370 wzg. +370 telefonuje się na Litwa.


Jaka jest różnica pomiędzy 00370 i +370?

Zarówno numer 00370, jak i +370 są powiązane na Litwa. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Litwa tyko poprzez wybranie numeru 00370, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00370

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00370 nawiązuje się połączenie na Litwa.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00370?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00370 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Litwa.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00370.

Numer kierunkowy 00370 Litwa


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00370?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00370 (Litwa) brzmi: "LT"