1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,58 out of 5)
Loading...

Bulgaria Numer kierunkowy 00359 wzg, +359 należy do Bułgaria


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00359

  1. Numer kierunkowy 00359
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00359?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00359 i +359?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00359
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00359?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00359.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00359?

Numer kierunkowy 00359

Bułgaria posiada numer kierunkowy 00359 wzg. +359.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00359?

Z użyciem numeru kierunkowego 00359 wzg. +359 telefonuje się do Bułgaria.


Jaka jest różnica pomiędzy 00359 i +359?

Zarówno numer 00359, jak i +359 są powiązane do Bułgaria. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Bułgaria tyko poprzez wybranie numeru 00359, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00359

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00359 nawiązuje się połączenie do Bułgaria.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00359?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00359 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Bułgaria.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00359.

Numer kierunkowy 00359 Bułgaria


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00359?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00359 (Bułgaria) brzmi: "BG"