1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (27 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...

Cyprus Numer kierunkowy 00357 wzg, +357 należy na Cypr


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00357

  1. Numer kierunkowy 00357
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00357?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00357 i +357?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00357
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00357?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00357.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00357?

Numer kierunkowy 00357

Cypr posiada numer kierunkowy 00357 wzg. +357.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00357?

Z użyciem numeru kierunkowego 00357 wzg. +357 telefonuje się na Cypr.


Jaka jest różnica pomiędzy 00357 i +357?

Zarówno numer 00357, jak i +357 są powiązane na Cypr. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Cypr tyko poprzez wybranie numeru 00357, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00357

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00357 nawiązuje się połączenie na Cypr.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00357?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00357 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Cypr.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00357.

Numer kierunkowy 00357 Cypr


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00357?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00357 (Cypr) brzmi: "CY"