1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Albania Numer kierunkowy 00355 wzg, +355 należy do Albania


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00355

  1. Numer kierunkowy 00355
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00355?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00355 i +355?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00355
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00355?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00355.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00355?

Numer kierunkowy 00355

Albania posiada numer kierunkowy 00355 wzg. +355.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00355?

Z użyciem numeru kierunkowego 00355 wzg. +355 telefonuje się do Albania.


Jaka jest różnica pomiędzy 00355 i +355?

Zarówno numer 00355, jak i +355 są powiązane do Albania. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Albania tyko poprzez wybranie numeru 00355, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00355

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00355 nawiązuje się połączenie do Albania.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00355?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00355 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Albania.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00355.

Numer kierunkowy 00355 Albania


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00355?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00355 (Albania) brzmi: "AL"