1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Greenland Numer kierunkowy 00299 wzg, +299 należy do Grenlandia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00299

  1. Numer kierunkowy 00299
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00299?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00299 i +299?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00299
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00299?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00299.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00299?

Numer kierunkowy 00299

Grenlandia posiada numer kierunkowy 00299 wzg. +299.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00299?

Z użyciem numeru kierunkowego 00299 wzg. +299 telefonuje się do Grenlandia.


Jaka jest różnica pomiędzy 00299 i +299?

Zarówno numer 00299, jak i +299 są powiązane do Grenlandia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Grenlandia tyko poprzez wybranie numeru 00299, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00299

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00299 nawiązuje się połączenie do Grenlandia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00299?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00299 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Grenlandia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00299.

Numer kierunkowy 00299 Grenlandia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00299?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00299 (Grenlandia) brzmi: "GL"