1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (21 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Swaziland Numer kierunkowy 00268 wzg, +268 należy do Suazi


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00268

  1. Numer kierunkowy 00268
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00268?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00268 i +268?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00268
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00268?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00268.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00268?

Numer kierunkowy 00268

Suazi posiada numer kierunkowy 00268 wzg. +268.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00268?

Z użyciem numeru kierunkowego 00268 wzg. +268 telefonuje się do Suazi.


Jaka jest różnica pomiędzy 00268 i +268?

Zarówno numer 00268, jak i +268 są powiązane do Suazi. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Suazi tyko poprzez wybranie numeru 00268, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00268

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00268 nawiązuje się połączenie do Suazi.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00268?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00268 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Suazi.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00268.

Numer kierunkowy 00268 Suazi


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00268?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00268 (Suazi) brzmi: "SZ"