1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Botswana Numer kierunkowy 00267 wzg, +267 należy do Botswana


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00267

  1. Numer kierunkowy 00267
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00267?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00267 i +267?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00267
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00267?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00267.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00267?

Numer kierunkowy 00267

Botswana posiada numer kierunkowy 00267 wzg. +267.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00267?

Z użyciem numeru kierunkowego 00267 wzg. +267 telefonuje się do Botswana.


Jaka jest różnica pomiędzy 00267 i +267?

Zarówno numer 00267, jak i +267 są powiązane do Botswana. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Botswana tyko poprzez wybranie numeru 00267, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00267

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00267 nawiązuje się połączenie do Botswana.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00267?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00267 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Botswana.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00267.

Numer kierunkowy 00267 Botswana


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00267?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00267 (Botswana) brzmi: "BW"