1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Lesotho Numer kierunkowy 00266 wzg, +266 należy do Lesotho


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00266

  1. Numer kierunkowy 00266
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00266?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00266 i +266?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00266
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00266?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00266.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00266?

Numer kierunkowy 00266

Lesotho posiada numer kierunkowy 00266 wzg. +266.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00266?

Z użyciem numeru kierunkowego 00266 wzg. +266 telefonuje się do Lesotho.


Jaka jest różnica pomiędzy 00266 i +266?

Zarówno numer 00266, jak i +266 są powiązane do Lesotho. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Lesotho tyko poprzez wybranie numeru 00266, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00266

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00266 nawiązuje się połączenie do Lesotho.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00266?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00266 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Lesotho.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00266.

Numer kierunkowy 00266 Lesotho


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00266?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00266 (Lesotho) brzmi: "LS"