1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

Zimbabwe Numer kierunkowy 00263 wzg, +263 należy do Zimbabwe


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00263

  1. Numer kierunkowy 00263
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00263?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00263 i +263?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00263
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00263?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00263.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00263?

Numer kierunkowy 00263

Zimbabwe posiada numer kierunkowy 00263 wzg. +263.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00263?

Z użyciem numeru kierunkowego 00263 wzg. +263 telefonuje się do Zimbabwe.


Jaka jest różnica pomiędzy 00263 i +263?

Zarówno numer 00263, jak i +263 są powiązane do Zimbabwe. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Zimbabwe tyko poprzez wybranie numeru 00263, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00263

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00263 nawiązuje się połączenie do Zimbabwe.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00263?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00263 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Zimbabwe.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00263.

Numer kierunkowy 00263 Zimbabwe


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00263?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00263 (Zimbabwe) brzmi: "ZW"