1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (20 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Mozambique Numer kierunkowy 00258 wzg, +258 należy do Mozambik


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00258

  1. Numer kierunkowy 00258
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00258?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00258 i +258?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00258
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00258?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00258.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00258?

Numer kierunkowy 00258

Mozambik posiada numer kierunkowy 00258 wzg. +258.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00258?

Z użyciem numeru kierunkowego 00258 wzg. +258 telefonuje się do Mozambik.


Jaka jest różnica pomiędzy 00258 i +258?

Zarówno numer 00258, jak i +258 są powiązane do Mozambik. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Mozambik tyko poprzez wybranie numeru 00258, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00258

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00258 nawiązuje się połączenie do Mozambik.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00258?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00258 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Mozambik.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00258.

Numer kierunkowy 00258 Mozambik


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00258?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00258 (Mozambik) brzmi: "MZ"