1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Burundi Numer kierunkowy 00257 wzg, +257 należy do Burundi


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00257

  1. Numer kierunkowy 00257
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00257?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00257 i +257?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00257
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00257?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00257.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00257?

Numer kierunkowy 00257

Burundi posiada numer kierunkowy 00257 wzg. +257.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00257?

Z użyciem numeru kierunkowego 00257 wzg. +257 telefonuje się do Burundi.


Jaka jest różnica pomiędzy 00257 i +257?

Zarówno numer 00257, jak i +257 są powiązane do Burundi. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Burundi tyko poprzez wybranie numeru 00257, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00257

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00257 nawiązuje się połączenie do Burundi.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00257?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00257 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Burundi.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00257.

Numer kierunkowy 00257 Burundi


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00257?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00257 (Burundi) brzmi: "BI"