1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (17 votes, average: 4,82 out of 5)
Loading...

Uganda Numer kierunkowy 00256 wzg, +256 należy do Uganda


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00256

  1. Numer kierunkowy 00256
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00256?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00256 i +256?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00256
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00256?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00256.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00256?

Numer kierunkowy 00256

Uganda posiada numer kierunkowy 00256 wzg. +256.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00256?

Z użyciem numeru kierunkowego 00256 wzg. +256 telefonuje się do Uganda.


Jaka jest różnica pomiędzy 00256 i +256?

Zarówno numer 00256, jak i +256 są powiązane do Uganda. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Uganda tyko poprzez wybranie numeru 00256, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00256

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00256 nawiązuje się połączenie do Uganda.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00256?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00256 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Uganda.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00256.

Numer kierunkowy 00256 Uganda


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00256?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00256 (Uganda) brzmi: "UG"