1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Tanzania Numer kierunkowy 00255 wzg, +255 należy do Tanzania


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00255

  1. Numer kierunkowy 00255
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00255?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00255 i +255?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00255
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00255?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00255.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00255?

Numer kierunkowy 00255

Tanzania posiada numer kierunkowy 00255 wzg. +255.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00255?

Z użyciem numeru kierunkowego 00255 wzg. +255 telefonuje się do Tanzania.


Jaka jest różnica pomiędzy 00255 i +255?

Zarówno numer 00255, jak i +255 są powiązane do Tanzania. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Tanzania tyko poprzez wybranie numeru 00255, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00255

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00255 nawiązuje się połączenie do Tanzania.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00255?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00255 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Tanzania.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00255.

Numer kierunkowy 00255 Tanzania


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00255?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00255 (Tanzania) brzmi: "TZ"