1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...

Sudan Numer kierunkowy 00249 wzg, +249 należy do Sudan


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00249

  1. Numer kierunkowy 00249
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00249?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00249 i +249?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00249
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00249?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00249.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00249?

Numer kierunkowy 00249

Sudan posiada numer kierunkowy 00249 wzg. +249.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00249?

Z użyciem numeru kierunkowego 00249 wzg. +249 telefonuje się do Sudan.


Jaka jest różnica pomiędzy 00249 i +249?

Zarówno numer 00249, jak i +249 są powiązane do Sudan. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Sudan tyko poprzez wybranie numeru 00249, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00249

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00249 nawiązuje się połączenie do Sudan.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00249?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00249 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Sudan.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00249.

Numer kierunkowy 00249 Sudan


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00249?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00249 (Sudan) brzmi: "SD"