1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,70 out of 5)
Loading...

Angola Numer kierunkowy 00244 wzg, +244 należy do Angola


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00244

  1. Numer kierunkowy 00244
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00244?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00244 i +244?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00244
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00244?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00244.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00244?

Numer kierunkowy 00244

Angola posiada numer kierunkowy 00244 wzg. +244.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00244?

Z użyciem numeru kierunkowego 00244 wzg. +244 telefonuje się do Angola.


Jaka jest różnica pomiędzy 00244 i +244?

Zarówno numer 00244, jak i +244 są powiązane do Angola. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Angola tyko poprzez wybranie numeru 00244, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00244

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00244 nawiązuje się połączenie do Angola.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00244?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00244 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Angola.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00244.

Numer kierunkowy 00244 Angola


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00244?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00244 (Angola) brzmi: "AO"