1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (19 votes, average: 4,21 out of 5)
Loading...

Ghana Numer kierunkowy 00233 wzg, +233 należy do Ghana


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00233

  1. Numer kierunkowy 00233
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00233?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00233 i +233?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00233
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00233?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00233.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00233?

Numer kierunkowy 00233

Ghana posiada numer kierunkowy 00233 wzg. +233.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00233?

Z użyciem numeru kierunkowego 00233 wzg. +233 telefonuje się do Ghana.


Jaka jest różnica pomiędzy 00233 i +233?

Zarówno numer 00233, jak i +233 są powiązane do Ghana. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Ghana tyko poprzez wybranie numeru 00233, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00233

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00233 nawiązuje się połączenie do Ghana.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00233?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00233 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Ghana.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00233.

Numer kierunkowy 00233 Ghana


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00233?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00233 (Ghana) brzmi: "GH"