1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4,73 out of 5)
Loading...

Mali Numer kierunkowy 00223 wzg, +223 należy do Mali


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00223

  1. Numer kierunkowy 00223
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00223?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00223 i +223?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00223
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00223?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00223.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00223?

Numer kierunkowy 00223

Mali posiada numer kierunkowy 00223 wzg. +223.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00223?

Z użyciem numeru kierunkowego 00223 wzg. +223 telefonuje się do Mali.


Jaka jest różnica pomiędzy 00223 i +223?

Zarówno numer 00223, jak i +223 są powiązane do Mali. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Mali tyko poprzez wybranie numeru 00223, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00223

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00223 nawiązuje się połączenie do Mali.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00223?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00223 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Mali.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00223.

Numer kierunkowy 00223 Mali


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00223?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00223 (Mali) brzmi: "ML"