1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,63 out of 5)
Loading...

Tunisia Numer kierunkowy 00216 wzg, +216 należy do Tunezja


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 00216

  1. Numer kierunkowy 00216
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00216?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 00216 i +216?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 00216
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00216?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00216.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00216?

Numer kierunkowy 00216

Tunezja posiada numer kierunkowy 00216 wzg. +216.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 00216?

Z użyciem numeru kierunkowego 00216 wzg. +216 telefonuje się do Tunezja.


Jaka jest różnica pomiędzy 00216 i +216?

Zarówno numer 00216, jak i +216 są powiązane do Tunezja. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Tunezja tyko poprzez wybranie numeru 00216, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 00216

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 00216 nawiązuje się połączenie do Tunezja.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 00216?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 00216 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Tunezja.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 00216.

Numer kierunkowy 00216 Tunezja


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 00216?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 00216 (Tunezja) brzmi: "TN"