1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (22 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Jamaica Numer kierunkowy 001876 wzg, +1876 należy na Jamajka


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001876

  1. Numer kierunkowy 001876
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001876?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001876 i +1876?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001876
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001876?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001876.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001876?

Numer kierunkowy 001876

Jamajka posiada numer kierunkowy 001876 wzg. +1876.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001876?

Z użyciem numeru kierunkowego 001876 wzg. +1876 telefonuje się na Jamajka.


Jaka jest różnica pomiędzy 001876 i +1876?

Zarówno numer 001876, jak i +1876 są powiązane na Jamajka. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Jamajka tyko poprzez wybranie numeru 001876, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001876

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001876 nawiązuje się połączenie na Jamajka.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001876?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001876 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Jamajka.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001876.

Numer kierunkowy 001876 Jamajka


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001876?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001876 (Jamajka) brzmi: "JM"