1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (24 votes, average: 4,90 out of 5)
Loading...

Trinidad and Tobago Numer kierunkowy 001868 wzg, +1868 należy do Trynidad i Tobago


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001868

  1. Numer kierunkowy 001868
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001868?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001868 i +1868?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001868
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001868?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001868.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001868?

Numer kierunkowy 001868

Trynidad i Tobago posiada numer kierunkowy 001868 wzg. +1868.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001868?

Z użyciem numeru kierunkowego 001868 wzg. +1868 telefonuje się do Trynidad i Tobago.


Jaka jest różnica pomiędzy 001868 i +1868?

Zarówno numer 001868, jak i +1868 są powiązane do Trynidad i Tobago. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Trynidad i Tobago tyko poprzez wybranie numeru 001868, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001868

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001868 nawiązuje się połączenie do Trynidad i Tobago.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001868?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001868 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Trynidad i Tobago.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001868.

Numer kierunkowy 001868 Trynidad i Tobago


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001868?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001868 (Trynidad i Tobago) brzmi: "TT"