1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

Saint Vincent and the Grenadines Numer kierunkowy 001784 wzg, +1784 należy do Saint Vincent i Grenadyny


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001784

  1. Numer kierunkowy 001784
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001784?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001784 i +1784?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001784
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001784?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001784.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001784?

Numer kierunkowy 001784

Saint Vincent i Grenadyny posiada numer kierunkowy 001784 wzg. +1784.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001784?

Z użyciem numeru kierunkowego 001784 wzg. +1784 telefonuje się do Saint Vincent i Grenadyny.


Jaka jest różnica pomiędzy 001784 i +1784?

Zarówno numer 001784, jak i +1784 są powiązane do Saint Vincent i Grenadyny. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Saint Vincent i Grenadyny tyko poprzez wybranie numeru 001784, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001784

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001784 nawiązuje się połączenie do Saint Vincent i Grenadyny.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001784?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001784 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Saint Vincent i Grenadyny.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001784.

Numer kierunkowy 001784 Saint Vincent i Grenadyny


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001784?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001784 (Saint Vincent i Grenadyny) brzmi: "VC"