1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (26 votes, average: 4,20 out of 5)
Loading...

Saint Lucia Numer kierunkowy 001758 wzg, +1758 należy do Saint Lucia


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001758

  1. Numer kierunkowy 001758
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001758?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001758 i +1758?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001758
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001758?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001758.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001758?

Numer kierunkowy 001758

Saint Lucia posiada numer kierunkowy 001758 wzg. +1758.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001758?

Z użyciem numeru kierunkowego 001758 wzg. +1758 telefonuje się do Saint Lucia.


Jaka jest różnica pomiędzy 001758 i +1758?

Zarówno numer 001758, jak i +1758 są powiązane do Saint Lucia. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Saint Lucia tyko poprzez wybranie numeru 001758, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001758

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001758 nawiązuje się połączenie do Saint Lucia.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001758?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001758 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Saint Lucia.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001758.

Numer kierunkowy 001758 Saint Lucia


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001758?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001758 (Saint Lucia) brzmi: "LC"