1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (16 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...

Guam Numer kierunkowy 001671 wzg, +1671 należy na Guam


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001671

  1. Numer kierunkowy 001671
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001671?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001671 i +1671?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001671
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001671?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001671.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001671?

Numer kierunkowy 001671

Guam posiada numer kierunkowy 001671 wzg. +1671.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001671?

Z użyciem numeru kierunkowego 001671 wzg. +1671 telefonuje się na Guam.


Jaka jest różnica pomiędzy 001671 i +1671?

Zarówno numer 001671, jak i +1671 są powiązane na Guam. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Guam tyko poprzez wybranie numeru 001671, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001671

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001671 nawiązuje się połączenie na Guam.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001671?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001671 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Guam.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001671.

Numer kierunkowy 001671 Guam


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001671?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001671 (Guam) brzmi: "GU"