1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...

Northern Mariana Islands Numer kierunkowy 001670 wzg, +1670 należy do Mariany Północne


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001670

  1. Numer kierunkowy 001670
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001670?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001670 i +1670?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001670
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001670?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001670.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001670?

Numer kierunkowy 001670

Mariany Północne posiada numer kierunkowy 001670 wzg. +1670.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001670?

Z użyciem numeru kierunkowego 001670 wzg. +1670 telefonuje się do Mariany Północne.


Jaka jest różnica pomiędzy 001670 i +1670?

Zarówno numer 001670, jak i +1670 są powiązane do Mariany Północne. Wcześniej istniała możliwość telefonowania do Mariany Północne tyko poprzez wybranie numeru 001670, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001670

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001670 nawiązuje się połączenie do Mariany Północne.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001670?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001670 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie do Mariany Północne.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001670.

Numer kierunkowy 001670 Mariany Północne


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001670?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001670 (Mariany Północne) brzmi: "MP"