1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...

Montserrat Numer kierunkowy 001664 wzg, +1664 należy na Montserrat


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001664

  1. Numer kierunkowy 001664
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001664?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001664 i +1664?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001664
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001664?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001664.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001664?

Numer kierunkowy 001664

Montserrat posiada numer kierunkowy 001664 wzg. +1664.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001664?

Z użyciem numeru kierunkowego 001664 wzg. +1664 telefonuje się na Montserrat.


Jaka jest różnica pomiędzy 001664 i +1664?

Zarówno numer 001664, jak i +1664 są powiązane na Montserrat. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Montserrat tyko poprzez wybranie numeru 001664, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001664

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001664 nawiązuje się połączenie na Montserrat.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001664?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001664 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Montserrat.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001664.

Numer kierunkowy 001664 Montserrat


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001664?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001664 (Montserrat) brzmi: "MS"