1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (30 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Cayman Islands Numer kierunkowy 001345 wzg, +1345 należy na Kajmany


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001345

  1. Numer kierunkowy 001345
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001345?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001345 i +1345?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001345
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001345?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001345.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001345?

Numer kierunkowy 001345

Kajmany posiada numer kierunkowy 001345 wzg. +1345.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001345?

Z użyciem numeru kierunkowego 001345 wzg. +1345 telefonuje się na Kajmany.


Jaka jest różnica pomiędzy 001345 i +1345?

Zarówno numer 001345, jak i +1345 są powiązane na Kajmany. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Kajmany tyko poprzez wybranie numeru 001345, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001345

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001345 nawiązuje się połączenie na Kajmany.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001345?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001345 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Kajmany.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001345.

Numer kierunkowy 001345 Kajmany


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001345?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001345 (Kajmany) brzmi: "KY"