1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

Virgin Islands, U.S. Numer kierunkowy 001340 wzg, +1340 należy na Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych


Najważniejsze informacje dotyczące numeru kierunkowego 001340

  1. Numer kierunkowy 001340
  2. Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001340?
  3. Jaka jest różnica pomiędzy 001340 i +1340?
  4. Międzynarodowy numer kierunkowy 001340
  5. Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001340?
  6. W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001340.
  7. Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001340?

Numer kierunkowy 001340

Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych posiada numer kierunkowy 001340 wzg. +1340.


Jaki kraj posiada numer kierunkowy 001340?

Z użyciem numeru kierunkowego 001340 wzg. +1340 telefonuje się na Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.


Jaka jest różnica pomiędzy 001340 i +1340?

Zarówno numer 001340, jak i +1340 są powiązane na Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej istniała możliwość telefonowania na Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych tyko poprzez wybranie numeru 001340, jednak wraz z wprowadzeniem standardu GSM istnieje możliwość telefonowania poprzez wariant ze znakiem plus.


Międzynarodowy numer kierunkowy 001340

Każdy kraj na świecie ma przydzielony numer kierunkowy, służy on do nawiązania połączenia telefonicznego z każdego kraju na świecie, np. poprzez numer kierunkowy 001340 nawiązuje się połączenie na Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.


Jak należy wybierać z Polski międzynarodowy numer kierunkowy 001340?

Jeżeli z Francji z telefonu stacjonarnego lub komórkowego zostanie wybrany numer kierunkowy 001340 wraz z numerem dowolnego abonenta, zostanie nawiązane połączenie na Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.


W tym miejscu można pobrać wszystkie numery kierunkowe poprzedzone 001340.

Numer kierunkowy 001340 Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych


Jak brzmi dwuliterowy kod kraju (Alfa 2) kraju z numerem kierunkowym 001340?

2 literowy kod alfa kraju z numerem kierunkowym 001340 (Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych) brzmi: "VI"